Pozostałe kategorie

Fundamentowanie częścią geotechniki

budownictwo

Zarówno budownictwo, jak i architektura, są obszernymi działami, w których działania człowieka są ściśle powiązane z inżynierią wodną oraz lądową. Głównym ich celem jest wznoszenie nowych obiektów, ale również efektowna modernizacja obiektów już istniejących. W szczególnych przypadkach prace ściśle związane z budownictwem mogą mieć charakter rozbiórkowy.

Dotyczy to tych obiektów, których konstrukcja uległa zniszczeniom mechanicznym, bądź też wymagania techniczne tych budowli nie zostały do końca spełnione. Wspomniane obiekty bądź też budowle, mogą znajdować się zarówno na lądach, jak i wodzie. Na tej podstawie wyróżnić możemy budownictwo wodne oraz lądowe. Wśród inżynierii lądowej na szczególną uwagę zasługuje geotechnika (www.titan.com.pl/geotechnika), opierająca się głównie na konstruowaniu oraz realizowaniu projektów lądowych i podziemnych.

budownictwoDo podstawowych jej narzędzi zaliczamy mechanikę gruntów, wykorzystującą chociażby fundamentowanie. Sam proces fundamentowania to nic innego, jak wykonywanie fundamentów w odmiennych warunkach gruntowo-wodnych. Technika wymaga ogromnej wiedzy w obszarach mechaniki budowli oraz wytrzymałości materiałów. Wiedza ta, jest niezwykle ważna, bowiem w grę wchodzi bezpieczeństwo każdego człowieka. Sam fundament, to nic innego, jak element konstrukcji podtrzymujący ją przed obciążeniami przekazywanymi. Dobór odpowiedniej grubości, szerokości materiału fundamentalnego niezwykle ważnym elementem w całej budowli. Fundament niekoniecznie może dotyczyć dużych obiektów, bądź też gmachów. Podstawa fundamentalna może istnieć również jako zupełnie samodzielna, a zarazem odrębna budowla służąca np. jako podstawa do dźwigu czy też innej maszyny. Wśród fundamentów wyróżnić możemy bezpośrednie oraz głębokie. Różnica polega na wskazaniu docelowym, czyli konkretnie sprecyzowane przeznaczenie danego fundamentu. Do głębokich zakwalifikować możemy np. pale, słupy czy też studnie. Bezpośrednimi fundamentami mogą być np. ruszta bądź bloki fundamentowe. Ważne jest, aby dobrze dobrany fundament spełniał wszelkie podstawowe kryteria, którymi dobry inżynier powinien się sugerować. Do podstawowych zaliczyć możemy: dobre rozpoznanie oraz charakterystykę podłoża, wybór odpowiedniej metody stosowanej, wykonanie wzmocnienia podłoża, kalkulacja oraz dobór odpowiednich materiałów. Warto nadmienić, iż wszystkie rodzaje fundamentu są posadowieniem obiektu budowlanego. Ważną rolę pełni tutaj dobrze przeprowadzona dokumentacja oraz liczne zebranie materiałów, służących do odpowiedniego doboru techniki, materiałów. Fundament pełni niezwykle ważną funkcję. Tak naprawdę od prawidłowo dobranego fundamentu będzie zależało bezpieczeństwo całej budowli, a przede wszystkim człowieka.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 5.0/5 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: +1 (z 1 głos)
Fundamentowanie częścią geotechniki, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Zostaw odpowiedź